Over de coöperatie

linegrey

De coöperatie richt zich primair op het gezamenlijk onderhoud en beheer van de landgoederen. Daarnaast biedt de coöperatie een stevige basis voor kennisbehoud, -uitwisseling en –ontwikkeling voor verdere specialisatie en professionalisering van groenopleidingen. De beheerstaken op de landgoederen bieden mogelijkheden voor een passende leer- werkomgeving en daarmee de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voordelen van de coöperatie:
Mensontwikkeling (scholing, sociale ontwikkeling)
Kennis doelgroepen ‘nieuw beschermd werk’ (AWBZ, WMO, Wajong etc.) uitbouwen
Handen en voeten geven aan nieuwe participatiewet
Kennis onderhoud landgoederen behouden, ontwikkelen en uitwisselen
Bundeling werkzaamheden
Praktische ondersteuning en kwaliteit
Minimale overhead, geen verplichting
Langdurige samenwerking

Bedrijfsbureau
Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de coöperatie. Zij verwerken de opdrachten en zetten het personeel in. Het bedrijfsbureau is ondergebracht bij Klimop Groenonderhoud.

Bestuur
Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de coöperatie en bestaat uit de onderstaande personen:
Voorzitter: Age Fennema – rentmeester Middachten – 026 495 21 86
Secretaris: Willem van der Leij – bedrijfsleider Klimop Groenonderhoud – 06-517 258 43
Penningmeester: Bert de Jong –

Algemene ledenvergadering
De leden van de coöperatie bepalen voor de coöperatie het beleid en activiteiten voor de komende periode. De algemene ledenvergadering vindt minimaal een keer per jaar plaats. Ieder lid heeft één stem in de vergadering.

Raad van Advies
De Raad van Advies heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene ledenvergadering. Zij houden hierbij het belang en maatschappelijke doelstellingen van de coöperatie voor ogen.

Contact & informatie

Wilt u meer weten over de coöperatie en haar doelstellingen of bezien wat de coöperatie voor u kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op.06 5383 6185

contact
Opdrachten

Indien u een opdracht wilt plaatsen, kan dat direct via het bedrijfs-bureau.


Volg onderstaande link.

Bedrijfsbureau