Unieke samenwerking

Unieke samenwerking tussen Landgoedbeheer, opleiding en zorg- en arbeidsparticipatie.

Duurzaam behoud van monumentaal groen in combinatie met de professionalisering van de groenopleiding en het bieden van beschermd werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is de essentie van de Coöperatie Landgoedbeheer Veluwezoom die op donderdag 2 juli officieel wordt opgericht. Eerste leden zijn onder meer Landgoed Middachten, opleidingsorganisatie Helicon, zorgorganisatie Siza en mens- en arbeidsontwikkelbedrijf Presikhaaf Bedrijven. Ook vier eigenaren van landgoederen in de regio zullen zich direct aansluiten.

De Coöperatie Landgoedbeheer Veluwezoom is een mooi voorbeeld van één van de nieuwe samenwerkingsvormen die voortvloeien uit de huidige veranderingen in het sociaal-maatschappelijk domein. De coöperatie richt zich primair op het gezamenlijk onderhoud en beheer van de landgoederen. Daarnaast biedt de coöperatie een stevige basis voor kennisbehoud, -uitwisseling en -ontwikkeling voor verdere specialisatie en professionalisering van groenopleidingen. De beheerstaken op de landgoederen bieden mogelijkheden voor een passende leer- werkomgeving en daarmee de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De coöperatie heeft hierdoor zowel sociaal-maatschappelijk als cultureel gezien toegevoegde waarde. Door de bundeling van krachten is tevens een efficiëntere inzet van de beschikbare middelen mogelijk.

Gemeenten en Provincie juichen het initiatief toe omdat het diverse beleidsdoelen aan elkaar koppelt: instandhouding van monumentaal groen, mogelijkheden voor beschermde leer- werkplekken, participatie, re-integratie en opleiding. Vertegenwoordigers van Gemeente en Provincie zullen tijdens de oprichting aanwezig zijn.

Contact & informatie

Wilt u meer weten over de coöperatie en haar doelstellingen of bezien wat de coöperatie voor u kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op.06 5383 6185

contact
Opdrachten

Indien u een opdracht wilt plaatsen, kan dat direct via het bedrijfs-bureau.


Volg onderstaande link.

Bedrijfsbureau