Coöperatie Landgoedbeheer Veluwezoom

linegrey

De coöperatie richt zich primair op het gezamenlijk onderhoud en beheer van de landgoederen. Daarnaast biedt de coöperatie een stevige basis voor kennisbehoud,
-uitwisseling en –ontwikkeling voor verdere specialisatie en professionalisering van groenopleidingen.

De beheerstaken op de landgoederen bieden mogelijkheden voor een passende leer- werkomgeving en daarmee de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

home01

home02

home03

Hek geopend voor samenwerking binnen Coöperatie Landgoedbeheer Veluwezoom
Uniek samenwerkingsverband tussen Landgoedbeheer, opleiding, zorg- en arbeidsparticipatie

Met de opening van het hek van de Coöperatie Landgoedbeheer Veluwezoom door Graaf Ortenburg van Middachten en directeur Helicon Willy Koppens is dit unieke samenwerkingsverband een feit. Doelstelling van de coöperatie is duurzaam behoud van monumentaal groen in combinatie met de professionalisering van de groenopleiding en het bieden van beschermd werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eerste leden zijn de Landgoederen Geldersche Toren, Rhederoord, Valkenberg en Middachten, opleidingsorganisatie Helicon, zorgorganisatie Siza en mens- en arbeidsontwikkelbedrijf Presikhaaf Bedrijven.
 
IMG_8439‘De Coöperatie Landgoedbeheer Veluwezoom is een mooi voorbeeld van één van de nieuwe samenwerkingsvormen die voortvloeien uit de huidige veranderingen in het sociaal-maatschappelijk domein’, aldus Willy Koppens, tevens lid raad van advies. ‘De coöperatie richt zich primair op het gezamenlijk onderhoud en beheer van de landgoederen. Daarnaast biedt de coöperatie een stevige basis voor kennisbehoud, -uitwisseling en -ontwikkeling voor verdere specialisatie en professionalisering van groenopleidingen. De beheerstaken op de landgoederen bieden mogelijkheden voor een passende leer- werkomgeving en daarmee de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

De coöperatie heeft hierdoor zowel sociaal-maatschappelijk als cultureel gezien toegevoegde waarde. Door de bundeling van krachten is tevens een efficiëntere inzet van de beschikbare middelen mogelijk.

Gemeenten en Provincie juichen het initiatief toe. Henk Hoogeveen, namens wethouder Nicole Olland, gemeente Rheden: ‘het koppelt diverse beleidsdoelen aan elkaar: instandhouding van monumentaal groen, mogelijkheden voor beschermde leer- werkplekken, participatie, re-integratie en opleiding’.

Contact & informatie

Wilt u meer weten over de coöperatie en haar doelstellingen of bezien wat de coöperatie voor u kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op.06 5383 6185

contact
Opdrachten

Indien u een opdracht wilt plaatsen, kan dat direct via het bedrijfs-bureau.


Volg onderstaande link.

Bedrijfsbureau